Turkey – Bağımsız ve Milli Para

www.bagimsizvemillipara.com

Günümüz devlet borçları ve bankacılık krizlerinin temel sebebi halihazırda geçerli olan para sisteminde yatmaktadır. Krizlerin finansal oluşumunun arkasında yatan ana gerekçe ticari bankaların gereğinden fazla kaydi para üreterek kullanıma sürmeleridir. Haddinden fazla olan kaydi para üretimi varlıkların fiyatlarını arttırmakta ve spekülasyon balonlarının oluşumunu tetiklemektedir. Buna bağlı olarak bir taraftan enflasyonist bir ekonomi desteklenmekte, diğer taraftan ise devletlerin ve bankacılık sektörünün aşırı borçlanması teşvik edilmektedir.

Finansal ve Reel ekonomi ancak stabil ve adaletli bir para sistemi ile sağlıklı bir şekilde işleyebilir.

Kamu ve toplum çıkarlarını gözetmek amaçlı kurgulanmış olan ‘’Bağımsız ve Milli Para’’ hareketi günümüz para sisteminde temel bir reform ihtiyacı olduğunu savunmaktadır. Bu vesile ile:

  • Ticari bankacılık sektörü tarafından yapılan kaydi para üretiminin durdurulmasını,
  • Merkez Bankaları ve/veya Para Piyasası Kurumları tarafından yönetilen ve tümüyle devletlerin uktesinde işleyen bir para emisyonunun kurgulanmasını,
  • Paranın devlet üzerinden kullanıma sürülmesini

talep etmektedir.

KONTAKT

Email at info@bagimsizvemillipara.com

Visit Facebook: Bagimsiz-ve-milli-para

Follow on Twitter: Bağımsız ve Milli Para