Croatia – Budućnost Novca

Budućnost Novca logo

http://www.buna.hr
Founded: October 2012

About

Budućnost Novca je neprofitna, nevladina organizacija koja se bavi istraživanjem novčanog sustava i njegovog utjecaja na ekonomiju, okoliš i društvo. Organizacija se zalaže za reformu novčanog sustava te odvajanje procesa stvaranja novca od stvaranja duga tijekom izdavanja bankovnih kredita i zajmova. Naši prijedlozi su jedan od modela reforme sustava.

Da bismo imali konstruktivan, koristan i stabilan novčani sustav trebamo:
1.  Oduzeti bankama moć stvaranja novca.
2. Predati tu moć neovisnoj i transparentnoj instituciji.
3. Odvojiti proces stvaranja novca od stvaranja duga.
4. Stvarati novac samo kada je inflacija niska i stabilna.
5. Osigurati da novi novac ide u produktivno gospodarstvo, a ne financijska tržišta.
6. Osigurati ljudima uvid i kontrolu procesa ulaganja njihovog novca.

Contact

Email at info@buna.hr

Visit on Facebook