Finland – Talousdemokratia

Talousdemokratia logo

http://talousdemokratia.fi
Founded: October 2009

About

Economic Democracy Finland (“Suomen Talousdemokratia” in Finnish) is a registered association founded in 2009 in Helsinki, Finland. Currently it has over 200 members.

The purpose of Economic Democracy Finland is to steer the society towards a sustainable and democratic economic system by introducing a plausible and practical alternative for the debt-based monetary system. In addition, Economic Democracy Finland increases citizens’ interest in the economic system and in its development.

To achieve its purpose Economic Democracy Finland distributes and publishes information on the problems of the debt-based monetary system and its alternatives. To promote alternative monetary systems it tries to influence governmental issues and decision-making with initiatives and statements.

Suomen Talousdemokratia rekisteröity yhdistys (ry) perustettiin 10.10.2009 Helsingissä. Yhdistyksellä on yli 200 varsinaista jäsentä. Suomen Talousdemokratia on myös osa kansainvälisestä rahareformiliikettä .

Suomen Talousdemokratia ry:n tarkoituksena on ohjata yhteiskuntaa kohti kestävää ja demokraattista talousjärjestelmää tuomalla esiin uskottava ja käytännöllinen vaihtoehto velkaperusteiselle rahajärjestelmälle sekä lisätä kansalaisten kiinnostusta yhteiskunnalliseen talousjärjestelmään ja sen kehitykseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys levittää tietoa velkaperusteisen rahajärjestelmän ongelmista sekä sen vaihtoehdoista, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Vaihtoehtoisen rahajärjestelmän edistämiseksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tekemällä aloitteita, ottamalla kantaa ja antamalla lausuntoja.

Contact

Email at talousdemokratia@talousdemokratia.fi

Visit on Facebook

Follow in Twitter