Slovakia – Férové Peniaze

Ferove Peniaze logo
http://www.ferovepeniaze.sk
Founded: January 2016

About

Sme formujúca sa skupina ľudí so zámerom zvýšiť povedomie o tom, ako funguje súčasný peňažný a bankový systém, ako ovplyvňuje ľudí a spoločnosť, a tým podnietiť zmenu k systému, ktorý bude pracovať pre ľudí a nie proti nim.

Budeme sa snažiť rozvíjať a šíriť myšlienky pre peňažnú reformu, dlhodobé zmeny a alternatívy k riešeniu globálnych problémov, ako je stále rastúca dlhová “epidémia”, hospodárska a finančná nestabilita, nezamestnanosť, chudoba a rastúca sociálno-ekonomická nerovnosť.

Ak máme riešiť sociálne, ekonomické a environmentálne výzvy, ktorým čelíme dnes, reforma peňažného systému je kľúčové miesto kde treba začať.

Contact

Email at tekelova@gmx.de

Visit on Facebook