Slovenia – Realni denar

https://www.realnidenar.com/
Founded: January 2019

About

Slovenska skupina v IMMR »Realni denar« je projektna skupina. Cilj projekta je predstaviti:

1. Način delovanja obstoječega denarnega in bančnega sistema;

2. Posledice tega obstoječega sistema za družbo, gospodarsko stabilnost in blagostanje državljanov;

3. Možen alternativni sistem, ki bi razrešil probleme, katere ustvarja sedanji nevzdržni denarni in bančni sistem.

The Slovenian branch of IMMR “Realni denar” is project group. The project aims to  present:
1. The mode of operation of the existing monetary and banking system;
2. The implications of this existing system for society, economic stability and the well-being of citizen;
3. A possible alternative system to solve the problems created by the current unsustainable money and banking system.

Contact

Email at realnidenar@yahoo.com

Call on

Visit on facebook: realnidenar