Sweden – Positiva Pengar

Positiva Pengar logo
https://positivapengar.se/
Founded: May 2013

About

Positiva Pengars syfte är att…

1. Öka kännedomen om hur det nuvarande penning- och banksystemet fungerar samt vilka konsekvenser det har för människor, samhället och miljön.
2. Verka för en förändring av hur pengar skapas, eftersom vi anser att det sätt pengar skapas idag är odemokratiskt, orättvist och inte längre tjänar allmänhetens intressen.
3. Ta fram, sprida och kampanjera för förändringsförslag som långsiktigt löser eller lindrar problem relaterade till det dysfunktionella penningsystemet.

Contact

Email at info@positivapengar.se

Visit on Facebook

Follow on Twitter